Algemene voorwaarden

Het gebruik van de website van stadsstranden.nl of urbanbeaches.nl conform deze Algemene Voorwaarden is gratis voor de gebruiker.
Teksten en afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Mocht u eigenaar zijn van een afbeelding of tekst en wilt u dat deze verwijderd wordt, dan kunt u contact opnemen met webmaster@urbanbeaches.nl en zal deze worden verwijderd.

Niet alle locaties zijn het gehele jaar geopend. Kijk eerst op de website van de betreffende locatie of de locatie geopend is voordat je een bezoek brengt. Dit voorkomt teleurstellingen.

Menu’s zijn onderdeel en verantwoordelijkheid van de locaties. Menu’s op stadsstranden.nl geven een indicatie en zijn zoveel mogelijk actueel, maar er kunnen wijzigingen vanuit de locatie zijn doorgevoerd.

Exoneratiebeding: stadsstranden.nl is niet aansprakelijk voor foutieve informatie of vermeldingen anderszijds. Fouten en verkeerde aanwijzingen voorbehouden. Kijk voor de meest recente informatie altijd op de website van de betreffende locatie. Marc